O nás

Naše střelnice SSK Zlín byla postavena v r.1942 pro střelecké potřeby zbraní SA ve Zlíně. Investorem stavby byl městský úřad Zlín, stavební práce provádělo stavební oddělení  firmy Baťa. Celkové náklady na zbudování střelnice představovaly v tu dobu více než 700.000 Kč. Technické zařízení (tj. pojezdové  rámy terčů do okopu na vzdálenost 100 a 200 metrů a přitahovací lanovky na elektrický pohon) dodala firma Anschütz Berlin. Montáž zařízení prováděl pan Spieth z Belína. Bohužel toto zařízení nepřežilo uživatele střelnice po roce 1945.

          Střelnice pouze s minimálními úpravami a údržbou se v celkem dobrém stavu dožila roku 1986, kdy byla těžce poškozena při průtrži mračen a následující záplavě. Panovalo mnoho názorů, že se střelnice musí zlikvidovat. Tehdejší vedení klubu ale prosadilo záchranu a rekonstrukci objektu.

          Při opravě střelnice a částečné rekonstrukci byla střelnice uvedena do lepšího stavu, než v jakém se nacházela před povodní. Byl zde vybudován sál pro střelbu ze vzduchových zbraní, o 13-ti stavech. Tento sál, při současné světové tendenci rozšiřovat střelbu ze vzduchových zbraní hrál, hraje a bude hrát důležitou úlohu zejména při výchově mládeže.

        Oprava a rekonstrukce si vyžádaly částku téměř 200.000 Kč, kterou hradila Česká pojišťovna. V neposlední řadě významnou roli hrály i dobrovolné brigády členů klubu ve výši několika tisíc hodin.

       V minulosti byla střelnice v bezplatném používání OV Svazarmu, který ji dal do správy Sportovně střeleckému klubu  Zlín (dále jen SSK Zlín), ovšem bez jakýchkoliv prostředků na údržbu. Po rozpadu Svazarmu se pracně rozplétaly majetkové poměry. V současné době je střelnice majetkem  SSK Zlín .

       Bohužel další osudová rána, za kterou stála nekázeň vlastníků pozemků nad střelnicí / postupný zásyp odvodňovací kanalizace/, způsobila v roce 2018 rozsáhlé škody na budově a majetku SSK. Odstranění následku této záplavy trvaly přes jeden rok za účasti odborných stavebních firem a brigádnické činnosti všech členů a příznivců střeleckého klubu.

       Střelnice je v současnosti balisticky schválena, pro sportovní střelbu z velkorážních pistolí na 25 a malorážních krátkých i dlouhých zbraní na 50 metrů. Perkusní zbraně lze používat na padesátimetrové střelnici.

      Poměrně dobrá technická úroveň střelnice, příznivé umístění střelnice v blízkosti městské dopravy, umožňovaly vždy provádět sportovní střelbu na dobré úrovni a byla zde vychována řada vynikajících střelců, kteří úspěšně reprezentovali nejen naše město, ale v zahraničí i naši republiku.

      Nejúspěšnějším střelcem ze Zlína je bezesporu Jana Kopalová – Miklová, která po řadě medailových umístění na mistrovstvích Evropy juniorů, ve střelbě ze vzduchové pistole a SP 30 + 30, se stala vítězem ve světovém poháru, mistryní Evropy ve SP 30 + 30 a probojovala se na olympiádu v Barceloně (to však již jako rakouská státní občanka). Dalšími velkými nadějemi, které vyrostly na naší střelnici a stále reprezentují  střelce s ČR jsou Ing.Pavel Hrabalík a Mgr.Rostislav Červenka. V neposlední řadě je třeba zmínit i Pavla Krahulíka mistra ČR v odstřelovačkách.

     Sportovně střelecký klub Zlín, který je členem Českého střeleckého svazu a tudíž i součástí Mezinárodní asociace sportovní střelby má 70 členů a jeho hlavní náplní je provozování sportovní střelby :

  • Z pušky i pistole, dle platných  pravidel , na 50 a 25 metrů.
  • Střelbu ze vzduchových zbraní na 10 metrů .
  • Střelbu z historických zbraní (puška, pistole, revolver).
  • Terčovou střelbu z velkorážných pistolí a revolverů na 25 metrů, zejména jako kondiční střelbu pro držitele Zbrojního průkazu.

Rádi také pomůžeme s praktickou přípravou ke zkouškám žadatelům o zbrojní průkaz.